در جایی که در کنیا حصیرها و تشکهای دفع کننده پشه تولید می شوند

  • خانه
  • /
  • در جایی که در کنیا حصیرها و تشکهای دفع کننده پشه تولید می شوند

در جایی که در کنیا حصیرها و تشکهای دفع کننده پشه تولید می شوند

کر بختیاری- در جایی که در کنیا حصیرها و تشکهای دفع کننده پشه تولید می شوند ,شب مردم اطراف و کسانی که در شالیزار ها و مزارع تنباکو کار می کنند، یا آنهایی که تمام روز به استراحت و خواب گذرانده اند، در این قهوه خانه های روشن جمع می شوند، روی حصیرها گاه لمیده و به کشیدن چپق ...کر بختیاری | آذر ۱۳۹۱آنجا روی یکی از آن صخره‌های آهکی بلند که هنوز از پسمانده آفتاب ظهر گرمند، گوشه‌ای دنج و خلوت پیدا می‌کنی و می‌نشینی و خورشید را نگاه می‌کنی که سرخ و لرزان و بی هیچ تقلایی در دریا غرق می‌شود ...محيط زيست و مديريت پسماند

این دو نهاد یک مرکز تولید مثل تورتوزار را اداره می‌کنند که در آن تورتوازهای جوان از تخم بیرون آمده و پرورش داده می‌شوند و برای معرفی به سکونتگاه‌های طبیعی آنها آماده می‌شوند.

به سوی ام‌القری

در این وقت همسرش می‌خواهد با او برد و او درخواست وی را می‌پذیرد. پس از آن پدرزن و مادرزن و برادرزنش نیز مصمم به رفتن می‌شوند و این‌چنین یک مرتبه تمامی افراد خانواده عازم حج می‌شوند.

محيط زيست و مديريت پسماند

این دو نهاد یک مرکز تولید مثل تورتوزار را اداره می‌کنند که در آن تورتوازهای جوان از تخم بیرون آمده و پرورش داده می‌شوند و برای معرفی به سکونتگاه‌های طبیعی آنها آماده می‌شوند.

محيط زيست و مديريت پسماند

این دو نهاد یک مرکز تولید مثل تورتوزار را اداره می‌کنند که در آن تورتوازهای جوان از تخم بیرون آمده و پرورش داده می‌شوند و برای معرفی به سکونتگاه‌های طبیعی آنها آماده می‌شوند.

کر بختیاری | آذر ۱۳۹۱

آنجا روی یکی از آن صخره‌های آهکی بلند که هنوز از پسمانده آفتاب ظهر گرمند، گوشه‌ای دنج و خلوت پیدا می‌کنی و می‌نشینی و خورشید را نگاه می‌کنی که سرخ و لرزان و بی هیچ تقلایی در دریا غرق می‌شود ...

به سوی ام‌القری

در این وقت همسرش می‌خواهد با او برد و او درخواست وی را می‌پذیرد. پس از آن پدرزن و مادرزن و برادرزنش نیز مصمم به رفتن می‌شوند و این‌چنین یک مرتبه تمامی افراد خانواده عازم حج می‌شوند.

کر بختیاری

شب مردم اطراف و کسانی که در شالیزار ها و مزارع تنباکو کار می کنند، یا آنهایی که تمام روز به استراحت و خواب گذرانده اند، در این قهوه خانه های روشن جمع می شوند، روی حصیرها گاه لمیده و به کشیدن چپق ...

کر بختیاری

شب مردم اطراف و کسانی که در شالیزار ها و مزارع تنباکو کار می کنند، یا آنهایی که تمام روز به استراحت و خواب گذرانده اند، در این قهوه خانه های روشن جمع می شوند، روی حصیرها گاه لمیده و به کشیدن چپق ...

به سوی ام‌القری

در این وقت همسرش می‌خواهد با او برد و او درخواست وی را می‌پذیرد. پس از آن پدرزن و مادرزن و برادرزنش نیز مصمم به رفتن می‌شوند و این‌چنین یک مرتبه تمامی افراد خانواده عازم حج می‌شوند.

به سوی ام‌القری

در این وقت همسرش می‌خواهد با او برد و او درخواست وی را می‌پذیرد. پس از آن پدرزن و مادرزن و برادرزنش نیز مصمم به رفتن می‌شوند و این‌چنین یک مرتبه تمامی افراد خانواده عازم حج می‌شوند.

کر بختیاری | آذر ۱۳۹۱

آنجا روی یکی از آن صخره‌های آهکی بلند که هنوز از پسمانده آفتاب ظهر گرمند، گوشه‌ای دنج و خلوت پیدا می‌کنی و می‌نشینی و خورشید را نگاه می‌کنی که سرخ و لرزان و بی هیچ تقلایی در دریا غرق می‌شود ...

کر بختیاری

شب مردم اطراف و کسانی که در شالیزار ها و مزارع تنباکو کار می کنند، یا آنهایی که تمام روز به استراحت و خواب گذرانده اند، در این قهوه خانه های روشن جمع می شوند، روی حصیرها گاه لمیده و به کشیدن چپق ...

کر بختیاری | آذر ۱۳۹۱

چهارمحال و بختیاری ـ آتشگاه خانه آبشارها ممکن است از ما بپرسید چرا از استان چهارمحال و بختیاری که سرزمین لاله‌های واژگون است، روستای آتشگاه از توابع بخش مرکزی لردگان در استان چهارمحال و بختیاری را انتخاب کرده‌ایم که ...

به سوی ام‌القری

در این وقت همسرش می‌خواهد با او برد و او درخواست وی را می‌پذیرد. پس از آن پدرزن و مادرزن و برادرزنش نیز مصمم به رفتن می‌شوند و این‌چنین یک مرتبه تمامی افراد خانواده عازم حج می‌شوند.

محيط زيست و مديريت پسماند

این دو نهاد یک مرکز تولید مثل تورتوزار را اداره می‌کنند که در آن تورتوازهای جوان از تخم بیرون آمده و پرورش داده می‌شوند و برای معرفی به سکونتگاه‌های طبیعی آنها آماده می‌شوند.

محيط زيست و مديريت پسماند

این دو نهاد یک مرکز تولید مثل تورتوزار را اداره می‌کنند که در آن تورتوازهای جوان از تخم بیرون آمده و پرورش داده می‌شوند و برای معرفی به سکونتگاه‌های طبیعی آنها آماده می‌شوند.

کر بختیاری

شب مردم اطراف و کسانی که در شالیزار ها و مزارع تنباکو کار می کنند، یا آنهایی که تمام روز به استراحت و خواب گذرانده اند، در این قهوه خانه های روشن جمع می شوند، روی حصیرها گاه لمیده و به کشیدن چپق ...

کر بختیاری | آذر ۱۳۹۱

آنجا روی یکی از آن صخره‌های آهکی بلند که هنوز از پسمانده آفتاب ظهر گرمند، گوشه‌ای دنج و خلوت پیدا می‌کنی و می‌نشینی و خورشید را نگاه می‌کنی که سرخ و لرزان و بی هیچ تقلایی در دریا غرق می‌شود ...

Copyright ©AoGrand All rights reserved